A-Chiou-001.jpg

家裡的新成員~阿啾~

這是4月初阿啾剛來我們家的模樣~


啊啾小檔案 

名字:阿啾

品種:獅子兔

性別:小女生

年齡:2.5 個月 (4月初,拍照當時)

興趣:找洞鑽

專長:扯爛牧草墊

A-Chiou-002.jpg

A-Chiou-003.jpg

A-Chiou-004.jpg

A-Chiou-005.jpg

A-Chiou-006.jpg 

    全站熱搜

    高咩咩 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()